Všeobecné obchodní podmínky DreamWithUs

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu DreamWithUs jsou vytvořeny v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele (ZVPot-UPB2) a mezinárodními kodexy elektronického obchodu.

Od 14.9.2023 provozuje internetový obchod DreamWithUs (dále jen "internetový obchod" nebo "DreamWithUs") společnost 10X Global Ltd. poskytovatel služeb elektronického obchodu (dále jen "dodavatel").

Všeobecné obchodní podmínky se týkají provozu DreamWithUs, práv uživatelů a obchodního vztahu mezi internetovým obchodem a zákazníkem.

Dostupnost informací (shrnutí právních předpisů);

Internetový obchod se zavazuje vždy poskytnout kupujícímu následující informace:

 • a) totožnost společnosti (název a sídlo, číslo rejstříku),
 • b) kontaktní údaje, které uživateli umožní rychlou a efektivní komunikaci (e-mail, telefon),
 • c) základní vlastnosti zboží nebo služeb (včetně poprodejních služeb a záruk),
 • d) dostupnost položek (každá položka nebo služba nabízená na webových stránkách by měla být dostupná v přiměřené době),
 • e) podmínky dodání zboží nebo provedení služby (způsob, místo a čas dodání),
 • f) všechny ceny musí být stanoveny jasně a jednoznačně a musí být jasně uvedeno, zda již zahrnují daně a náklady na dopravu,
 • g) způsob platby a doručení,
 • h) časovou platnost nabídky,
 • i) lhůtu, ve které je ještě možné od smlouvy odstoupit, a podmínky pro odstoupení od smlouvy; dále zda a kolik bude kupujícího odstoupení od smlouvy stát,
 • j) vysvětlení postupu pro podávání stížností, včetně všech údajů o kontaktní osobě nebo zákaznickém servisu.

Nabídka DreamWithUs

Vzhledem k povaze podnikání prostřednictvím webové sítě se nabídka DreamWithUs aktualizuje a mění. Barva výrobků na prezentačních fotografiích se může lišit od fyzických výrobků, co se odstínu týče.

Ceny jsou uvedeny jako ceny online, které platí pro nákupy online v případě 100% platby v hotovosti nebo úhrady proforma faktury bankovním převodem.

Pokud je navzdory snaze poskytovatele služeb v internetovém obchodě zveřejněna nesprávná cena, zejména pokud se výrazně odchyluje od obecně platných cen nebo pokud se v důsledku systémové chyby objevily ceny "0" nebo "1" Kč, poskytovatel služeb není povinen dodat zboží za nesprávnou cenu, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, přičemž kupující může buď setrvat u svého záměru zboží zakoupit, nebo od nákupu odstoupit.

Slevy

V kategorii slev můžete na jednom místě vidět, jaké prodejní akce můžete získat, pokud se rozhodnete objednat si u nás produkty.

Do kampaně lze zahrnout všechny produkty z našeho prodeje a kampaň trvá až do uzávěrky. Kampaň trvá až do odvolání. Výhoda pro kupujícího se odráží ve snížené ceně, % kampaně není stanoveno předem, ale je stanoveno v den vytvoření speciální nabídky.

V případě kampaně 1 + 1 se jedná o propagační nabídku ZDARMA, kdy po zaplacení jednoho produktu získáte další zdarma - produkt stejné hodnoty nebo levnější. Sleva se vztahuje na levnější položku. Akce platí pouze pro produkty označené 1 + 1 ZDARMA. Akce 1 + 1 ZDARMA nelze kombinovat s jinými slevami nebo výhodami.

Platební metody

DreamWithUs umožňuje následující platební metody:

- převodem na účet správce společnosti  dle nabídky / zálohové faktury (platí online cena),

- prostřednictvím služby PayPal

- nebo kreditními kartami Visa, Marstercard, American Express, Diners

* U jednotlivých objednávek si vyhrazujeme právo požadovat platbu bankovním převodem na účet správce; 10X Global Ltd. (dle nabídky / zálohové faktury, kde stále platí běžná cena).

* U jednotlivých objednávek nad 7500 Kč se zvolenou možností "na dobírku" si vyhrazujeme právo požadovat ZÁLOHU ve výši 30 % z celkové částky objednávky.

Internetový obchod vystaví kupujícímu fakturu na trvalém nosiči s rozpisem nákladů a pokyny, jak odstoupit od nákupu a vrátit zboží, je-li to nutné a možné. Kupující je povinen zkontrolovat správnost údajů na faktuře a oznámit prodávajícímu případné chyby do osmi dnů od jejího obdržení. Na pozdější námitky ohledně správnosti vystavených faktur nebude brán zřetel.

 

Kupní smlouva (objednávka) je uložena v elektronické podobě na serveru internetového obchodu.

Ceny

Online cena platí pro všechny uživatele DreamWithUs. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Ceny jsou platné v okamžiku zadání objednávky a nemají předem stanovenou platnost.

Ceny jsou platné při platbě výše uvedenými způsoby platby a za výše uvedených podmínek.

Navzdory maximálnímu úsilí poskytovat nejaktuálnější a nejpřesnější informace mohou být informace o cenách nesprávné. V takovém případě nebo v případě, že se cena zboží v průběhu zpracování objednávky změní, umožní internetový obchod kupujícímu odstoupit od nákupu a zároveň nabídne kupujícímu řešení, které povede k oboustranné spokojenosti.

Pokud je i přes snahu poskytovatele služeb v internetovém obchodě zveřejněna nesprávná cena, zejména pokud se výrazně odchyluje od obecně platných cen nebo pokud se v důsledku systémové chyby objevily ceny "0" nebo "1" Kč, poskytovatel služeb není povinen dodat zboží za nesprávnou cenu, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, přičemž v takovém případě může kupující buď setrvat u svého záměru zboží zakoupit, nebo od koupě odstoupit.

Kupní smlouva mezi kupujícím a obchodem je uzavřena v okamžiku, kdy kupující potvrdí objednávku (kupující obdrží elektronickou zprávu o stavu Objednávka potvrzena). Od tohoto okamžiku jsou všechny ceny a další podmínky pevné a platí jak pro obchod, tak pro kupujícího.

Slevy, propagační kódy atd. se nesčítají.

Kredit na účtu zákazníka DreamWithUs a všechny prostředky vyplacené podle proforma faktur nejsou úročeny.

Dárkový certifikát DreamWithUs

Dárkový certifikát je identifikační doklad vydaný společností DreamWithUs proti platbě v hotovosti nebo na základě proforma faktury ve formě dokladu nebo v elektronické podobě. Každý dárkový poukaz je označen jedinečným sériovým číslem a společnost 10X Global Ltd. je povinna jej přijmout jako platbu za zboží prodávané v internetovém obchodě DreamWithUs. Na nákup dárkového certifikátu se vztahují stejná ustanovení jako v obchodních podmínkách. Dárkový poukaz je platný 6 měsíců od vystavení poukazu, pokud není na poukazu uvedeno jinak.

Dárkový poukaz není možné vyměnit za hotovost. Poukaz lze uplatnit pouze v plné výši. V případě, že je hodnota nákupu vyšší než hodnota dárkového poukazu, musí držitel dárkového poukazu rozdíl doplatit. V případě, že je hodnota nákupu nižší než hodnota dárkového certifikátu, rozdíl nebude kupujícímu vrácen. Dárkový certifikát lze použít dvěma způsoby:

 • zadáním jedinečného alfanumerického kódu dárkového poukazu v prvním kroku nákupního procesu do pole Uplatnit dárkový poukaz;

 • Držitel poukazu musí poukaz využít do 6 měsíců od data vystavení, pokud není na poukazu výslovně uvedeno jinak.

Slevový kód - Kód kupónu

Slevový kód nebo kód kupónu přináší při nákupu různé výhody a je časově omezený. Pro jeden nákupní košík můžete použít pouze 1 online kód. Slevové kódy nejsou vzájemně kompatibilní.

Jak mám použít slevový kód?

Slevový kód je slovo, které zadáte jako registrovaný uživatel v kroku 1 online nákupu. Po kliknutí na "Použít slevový kód" se v řádku níže otevře okno, do kterého zadáte aktuálně platný propagační kód a kliknete na žluté tlačítko Uplatnit. Sleva nebo výhoda se zohlední ihned poté.

Pravidla loterie

Definice

Pořadatelem soutěže je společnost 10X Global Ltd. Účastníkem soutěže je fyzická osoba, která se účastní vyhlášených výherních kampaní.

Výherci cen jsou určeni náhodným výběrem pomocí počítače nebo komisí pořadatele.

Právo na účast v soutěži (a další produkty nebo poukázky)

Účastníkem slosování o ceny může být jakákoli osoba. Výherní hry se nemohou účastnit osoby zaměstnané organizátorem výherní hry a osoby zaměstnané jinými právními subjekty souvisejícími s realizací této soutěže. Právnické osoby se slosování o ceny nemohou účastnit. Osoby, které nesouhlasí s pravidly soutěže, se nemohou hry o ceny zúčastnit. Účastník svou účastí ve vyhlášené soutěži souhlasí s pravidly hry o ceny.

Pravidla účasti ve hře o ceny

Pro účast v losování o ceny nemusíte kupovat služby nebo produkty organizátora losování.

Elektronické slosování o ceny

Losování se mohou zúčastnit všichni účastníci soutěže. Každý účastník se může zúčastnit losování pouze jednou. Výsledek losování je konečný. Odvolání není možné. Výherce bude o převzetí a způsobu převzetí ceny informován e-mailem.

Povinnosti výherce

Výhru není možné vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jiný předmět.

Výherce je povinen písemně (e-mailem) sdělit organizátorovi výherní hry své osobní údaje - jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní a daňové číslo, a to nejpozději do dvou dnů od obdržení oznámení, že se stal výhercem.

Za zaplacení všech daní z cen (včetně DPH) odpovídá pořadatel. Organizátor zašle výhercům potvrzení v souladu se zákonem o dani z příjmů fyzických osob a pravidly pro doručování údajů pro vyměření daně z příjmů fyzických osob. Výherce je povinen uvést hodnotu výhry v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Při převzetí výhry je výherce povinen vyplnit prohlášení o převzetí výhry. Organizátor neodpovídá za daně, které mohou vzniknout v souvislosti s jinými cenami. Pokud výherce nesplní všechny povinnosti, předpokládá se, že výherce nechce výhru přijmout, a pořadatel se tak ve vztahu k výherci zbavuje všech závazků po skončení této soutěže a získává právo s výhrou nakládat za jakýmkoli jiným účelem. Ceny jsou nepřenosné.

Pokud organizátor losování do tří (3) pracovních dnů od okamžiku, kdy výherce obdrží oznámení, že byl vylosován, z jakéhokoli důvodu (např.: výherce prohlásí, že výhru nechce převzít, adresa nebo e-mailová adresa je neúplná nebo nesprávná apod.) neobdrží všechny potřebné informace a prohlášení, že chce výhru převzít, předpokládá se, že výherce nechce výhru převzít, a tím je organizátor ve vztahu k výherci zbaven všech závazků po skončení této soutěže a získává právo s výhrou nakládat za jakýmkoli jiným účelem.

Ochrana osobních údajů

Organizátor soutěže chrání všechny osobní údaje získané od účastníků během soutěže v souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Organizátor může osobní údaje získané od účastníků použít výhradně k účelům, za kterými byly získány. Účastník soutěže souhlasí s tím, že mu pořadatel může zasílat oznámení týkající se nabídky pořadatele. Účastník, jeho opatrovník nebo zákonný zástupce může kdykoli odvolat svůj souhlas s použitím osobních údajů získaných při losování o ceny pro účely přímého marketingu. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo uspořádat slavnostní předání cen jako veřejnou akci. Účastí v soutěži dává účastník souhlas k použití svého jména a adresy ve zvukovém, fotografickém a video materiálu organizátora soutěže. Výherce umožňuje organizátorovi soutěže zveřejnit své osobní údaje v médiích a na celosvětové síti za účelem informování o výsledcích losování nebo převzetí ceny.

Zveřejnění pravidel soutěže

Odesláním svých údajů prostřednictvím přihlašovacího formuláře na této stránce účastníci soutěže souhlasí s tím, že se seznámili s pravidly a zavazují se jednat v souladu s pravidly soutěže. V případě jakéhokoli sporu nebo nejasnosti se tato pravidla považují za primární ve vztahu k jakýmkoli jiným publikacím, ať už v tištěné, elektronické nebo jiné podobě.

Postup při nákupu

Popis a technická prezentace postupu uzavírání smluv.

 1. Přidejte produkt do košíku výběrem tlačítka "Přidat do košíku"
 2. Zobrazí se vyskakovací okno, ve kterém vyberete možnost "Přejít do košíku".
 3. Po přidání produktu do košíku vyberte možnost "Pokračovat k pokladně"
 4. Zobrazí se pole pro zadání dodací adresy a výběr typu platby. Po zadání údajů vyberte možnost "Dokončit objednávku".

Popis stavů objednávky

Objednávka přijata: Po odeslání objednávky obdrží zákazník e-mailové oznámení, že objednávka byla přijata. Podrobné informace o stavu a obsahu objednávky má kupující vždy k dispozici na webových stránkách poskytovatele.

Objednávka potvrzena: Kupující si objednávku prohlédne, zkontroluje dostupnost objednaného zboží a objednávku potvrdí nebo odmítne s uvedením důvodu. Kupující může napsat e-mail na svůj kontaktní e-mail, aby si ověřil údaje nebo se ujistil o správnosti dodávky. Při dodávce zboží, které obchod nemá na skladě ve vlastním skladu, je obchod vázán výhradně na dodávku dodavatele obchodu a na dobu, ve které může dodavatel obchodu zboží kupujícímu dodat. Obchod informuje zákazníka prostřednictvím e-mailu o aktuálních informacích týkajících se dodání zboží. Pokud je dodací lhůta velmi dlouhá a kupující nechce čekat, může obchod kupujícímu oznámit, že danou položku z objednávky odstraní a vrátí kupujícímu již zaplacené finanční prostředky a další položky z objednávky dle volby zákazníka, nebo dodanou či zrušenou celou objednávku. Pokud dodavatel nepotvrdí kupujícímu dostupnost objednaného zboží nejpozději do tří měsíců ode dne podání objednávky, může kupující objednávku obchodu odmítnout z důvodu nedostupnosti zboží. Platnost objednávky zákazníka končí v den jejího odmítnutí. Zákazník nenese žádnou odpovědnost za škody, které by vznikly v důsledku delší dodací lhůty nebo v důsledku nedodání zboží, které obchod nemá na skladě.

Zboží odesláno: Obchod připraví a odešle zboží v dohodnuté lhůtě.

V případě, že se kupující rozhodne zrušit objednávku, musí o tom neprodleně informovat obchod prostřednictvím e-mailu info@dreamwithus.eu. Pokud se stane, že objednávka již byla odeslána, kupující zásilku doručovací službě odmítne. V případě osobního odběru (když je zboží připraveno k odběru) kupující rovněž oznámí své přání zrušit objednávku prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

Popis technických postupů pro identifikaci a opravu chyb před zadáním objednávky

Před zadáním objednávky zákazník zkontroluje správnost objednávky. Celý obsah objednávky, včetně množství a ceny, je možné zkontrolovat a případné chyby opravit kliknutím na "Košík" - "Zobrazit košík". Po odeslání objednávky obdrží zákazník na zadaný e-mail potvrzení a výtisk objednávky. Vyzýváme zákazníka, aby nám zaslal případné změny, připomínky atd. odpovězením na tuto zprávu.

Nákup pro právnické osoby

Firmám, živnostníkům a dalším právnickým osobám umožňujeme vracet zásilky zboží v rámci záručních podmínek. Výše uvedené organizace nemají možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, aniž by musely uvést důvod svého rozhodnutí, jako je tomu v případě spotřebitelů (fyzických osob). Ke každé refundaci přistupujeme individuálně a snažíme se splnit kritéria dodavatele. Pokud máte nárok na vrácení zboží, můžete využít výměnu za jiné zboží dle vlastního výběru (které je stejné nebo dražší). Vrácení peněz bohužel není možné. Internetový obchod DreamWithUs je určen nejen pro jednotlivce, ale také pro firemní uživatele.

Postup nákupu je naprosto stejný, pouze při výběru způsobu platby "platební údaje" (krok 2) zadejte údaje o společnosti a platné daňové číslo. Pokud chcete firemní účet, souhlasíte s obchodními podmínkami platnými pro firmy.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel (týká se pouze fyzických osob, které si pořizují zboží pro účely nesouvisející s jejich výdělečnou činností) má právo informovat společnost do 14 dnů od obdržení zboží (může se obrátit na kontaktní e-mail info@dreamwithus.eu) odstoupit od smlouvy, aniž by musel uvádět důvod svého rozhodnutí. Lhůta začíná běžet následující den od data přijetí. Jediným nákladem, který spotřebitel nese v souvislosti s odstoupením od smlouvy, jsou náklady na přepravu (zaslání) zboží, které jsou účtovány podle ceníku doručovací služby. Zboží je třeba vrátit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů. Pokud spotřebitel již začal věc používat nebo pokud otevřel či montuje jednotlivé součásti technických výrobků, odstoupení od smlouvy již bohužel není možné.

V kupních smlouvách může společnost zadržet vrácení přijatých plateb, dokud není vrácené zboží přijato nebo dokud spotřebitel nepředloží důkaz, že zboží bylo vráceno, pokud společnost nenabízí možnost převzít vrácené zboží sama.

Obdržené zboží musí být vráceno nepoškozené a ve stejném množství, pokud nedošlo ke zničení, poškození, ztrátě nebo snížení množství zboží bez zavinění spotřebitele. Výrobce výrobku předepisuje také jeho originální balení (v souladu s § 36 zákona o ochraně spotřebitele). Jelikož je obal nedílnou součástí zboží, musí být rovněž přiložen v původním stavu v době převzetí zboží (tj. nepoškozený a ve stejném množství).

Při vracení zboží může uživatel přiložit také vyplněný formulář pro vrácení zboží, který naleznete ZDE.

Při odstoupení od smlouvy, kdy byly použity prostředky z účtu DreamWithUs nebo propagační kód, jsou tyto prostředky považovány za slevu a nejsou vratné (zaplacená částka se vrací), pokud byl použit dárkový poukaz DreamWithUs; ten je považován za platební prostředek a při odstoupení od smlouvy je zaplacená částka vrácena na bankovní účet uživatele.

V kupních smlouvách může společnost zadržet vrácení přijatých plateb až do vrácení vraceného zboží nebo do doby, než spotřebitel předloží důkaz o tom, že zboží bylo vráceno, pokud společnost (DreamWithUs) nenabízí pouze možnost vrácené zboží přijmout.

Vrácení peněz proběhne co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy nebo ode dne, kdy společnost (DreamWithUs) obdržela vrácené zboží. Aby byla zajištěna jistota, přesnost a včasnost vrácení a evidence plateb, je vrácení platby zákazníkovi provedeno stejným způsobem platby, jaký zákazník použil při nákupu.

Vrácení obdrženého zboží společnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy se považuje za oznámení o odstoupení od smlouvy.

Platí následující podmínky:

 • Vrácená položka musí být v původním obalu.

 • Obal můžete otevřít, abyste zkontrolovali kvalitu zboží, ale tak, aby mohl být použit i později.

 • Vrácený výrobek nesmí být používán, prán nebo jinak používán, např. v případě nábytku smontován.

 • Reklamace po vyprání, např. ložního prádla, ručníků nebo jiných textilií, nelze uplatnit, proto si výrobek před praním pečlivě prohlédněte.

 • Výrobek musí být nepoškozený, bez vad. Pokud má výrobek výrobní vadu, uplatňují se práva vyplývající z věcné vady, která jsou popsána ve Všeobecných obchodních podmínkách a v Podmínkách pro vrácení zboží.

 • Vrácený výrobek musí být ve stejném stavu, v jakém jste jej obdrželi;

 • Zaručujeme vrácení výrobku po předchozí dohodě s naší podporou, která vám poskytne pokyny pro vrácení, které si můžete přečíst také ZDE.

 • Lhůta pro vyzvednutí vraceného výrobku je do 14 pracovních dnů od oznámení o vrácení, pokud není předem dohodnuto jinak.

Při odstoupení od smlouvy je třeba vzít v úvahu také omezení z odstavce 5 článku 43, který stanoví, ve kterých případech spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, a to v p:

1. zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výkyvech na trzích, které podnik nemůže ovlivnit a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

2. zboží vyrobené podle přesných pokynů spotřebitele a přizpůsobené jeho osobním potřebám;

3. zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou expiraci;

4. při poskytování služeb, pokud společnost plní smlouvu v plném rozsahu a poskytování služeb bylo zahájeno na základě předchozího výslovného souhlasu spotřebitele a se souhlasem se ztrátou práva odstoupit od smlouvy, když ji společnost zcela splní;

5. na dodávku zapečetěných zvukových nebo obrazových záznamů a počítačových programů, pokud spotřebitel po dodání otevřel bezpečnostní pečeť;

6. dodávky novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném na dodávky těchto publikací;

7. na dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodů ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud spotřebitel po dodání pečeť otevřel;

8. na dodávky zboží, které je svou povahou neoddělitelně smíšeny s jinými předměty;

9. na dodávky alkoholických nápojů, jejichž cena je dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a které mohou být dodány po 30 dnech, přičemž jejich skutečná hodnota závisí na výkyvech trhu, které společnost nemůže ovlivnit;

10. uzavřené ve veřejných dražbách;

11. v případě, že spotřebitel výslovně požádal o návštěvu podniku doma za účelem provedení naléhavé opravy nebo údržby. Pokud podnik během takové návštěvy poskytne další služby, které spotřebitel výslovně nepožadoval, nebo dodá zboží, které nepředstavuje náhradní díly nezbytně nutné pro údržbu nebo opravu, má spotřebitel právo od smlouvy o těchto dalších službách a zboží odstoupit;

12. ubytování, které není určeno k trvalému pobytu, přeprava zboží, pronájem vozidel, příprava a dodávka jídel nebo služby pro volný čas, při nichž se podnik zavazuje splnit svůj závazek k určitému datu nebo ve stanovené lhůtě;

13. o poskytování digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování služby zahájeno s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a s jeho souhlasem, že tím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud ke snížení hodnoty došlo v důsledku jednání, které není nezbytně nutné k určení povahy, vlastností a funkčnosti zboží (odst. 9 § 43d ZVPot).

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na software, audio a video nosiče nebo na případy, kdy spotřebitel otevřel bezpečnostní pečeť.

Ve výjimečných případech, kdy není zboží vráceno v souladu se ZVPot, můžeme spotřebiteli nabídnout odkoupení zboží s příslušnou kompenzací, která je stanovena protokolem při vrácení. Zvýhodněné vykoupení se zohlední po potvrzení spotřebitelem e-mailem. Spotřebitel využije uvedený odkup pouze při objednávce dalšího zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě.

Záruka

Na zboží se vztahuje záruka, pokud je uvedena na záručním listu nebo faktuře. Záruka je platná podle pokynů na záručním listu a po předložení faktury. Záruční lhůty jsou uvedeny na záručních listech nebo na faktuře.

Informace o záruce jsou uvedeny také na stránce s prezentací výrobku. Pokud nejsou uvedeny žádné informace o záruce, znamená to, že položka nemá záruku nebo že informace nejsou v tuto chvíli známy. V druhém případě se kupující může obrátit na internetový obchod, který mu poskytne aktuální informace.

Vadné položky

Kdy je položka vadná? Zvláště když:

 • předmět nemá vlastnosti, které by umožňovaly jeho běžné použití

 • předmět nemá vlastnosti nezbytné pro konkrétní použití, pro které jej kupující kupuje, ale které byly prodávajícímu známy

 • Předmět nemá vlastnosti a kvality, které jsou výslovně dohodnuty nebo předepsány

 • předmět, který neodpovídá modelu, je předán zákazníkovi, s výjimkou modelů uvedených pro oznámení.

 

Jak se kontroluje vhodnost položky?

Kontroluje se s jiným bezchybným předmětem stejného typu a také s prohlášeními výrobce nebo prohlášeními na samotném předmětu.

Jak můžete provést reklamaci vadného předmětu?

Kupující je povinen nás v zákonné lhůtě upozornit na jakoukoli podstatnou chybu spolu s jejím podrobným popisem a na vlastní náklady. Zároveň nám zákazník umožní, abychom si položku prohlédli.

V jakých případech bych měl/a uplatnit nárok na hmotné pochybení?

Pokud je na výrobek poskytována záruka, můžete uplatnit nárok na vadu materiálu. Spotřebitel může uplatnit práva z podstatné vady, pokud vadu oznámí prodávajícímu do dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna. Prodávající neodpovídá za vady, které se vyskytnou po 2 letech od zakoupení, a za použité zboží po 1 roce od zakoupení.

Právo na uplatnění věcných chyb je podrobněji upraveno v ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele.

V případě věcné vady je společnost povinna uhradit veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto objednávkou takového výrobku - máte nárok na úhradu skutečných nákladů na vrácení zboží a vrácení kupní ceny.

Vrácené položky

Vrácené zboží je zboží, které bylo vráceno na DreamWithUs a má vady (poškozený obal, škrábance na obalu atd.). Typ závady nebo stav položky je uveden u jednotlivé položky a také na faktuře.

Při vracení zboží je také nutné přiložit vyplněný formulář pro vrácení, který naleznete zde

Kontrolou vráceného zboží zajistíme jeho bezchybnou funkčnost.

Z tohoto důvodu byla také změněna záruční doba, která je rovněž uvedena u každé položky v kategorii "Vrácené zboží" a je uvedena i na faktuře.

Položky zařazené do kategorie "Vrácené zboží" nelze vrátit a vyměnit za stejné, nové zboží bez příplatku, ale lze je vyměnit za stejné nebo jiné zboží stejné hodnoty (nebo s doplatkem rozdílu). V případě nefunkčnosti předmětu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy ve stejných lhůtách, jaké platí pro všechny předměty nebo záruční opravy.

Doručení

Cena poštovného je:

 • až do 5 kg = 100 Kč
 • přes 5 kg = 130 Kč
 • Doprava zdarma při objednávce nad 2000 Kč
 • Cena dopravy za dřevěné panely a dětský nábytek je 240 Kč, při objednávce nad 12200 Kč je doprava zdarma.
 • Cena za doručení větších kusů nábytku, jako jsou postele, pohovky, jídelní židle, je 730 Kč, při částce nad 36500 Kč je doprava zdarma.

Uchazeč dodá zboží nebo služby v dohodnutém termínu.

Smluvním partnerem pro doručování zásilek je Packeta nebo GLS, ale internetový obchod si vyhrazuje právo zvolit jinou doručovací službu, pokud bude schopna objednávku vyřídit efektivněji.

Ochrana osobních údajů

Internetový obchod se zavazuje trvale chránit všechny osobní údaje uživatele.

Internetový obchod uchovává IP adresy všech návštěvníků DreamWithUs po neomezenou dobu a u registrovaných členů: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo, primární adresu a doručovací adresy, zemi bydliště, čas a datum registrace a archiv komunikace s internetovým obchodem.

Společnost DreamWithUs bude osobní údaje používat výhradně za účelem vyřízení objednávky (zasílání informačních materiálů, nabídek, faktur) a další nezbytné komunikace.

Údaje uživatele nebudou v žádném případě předány neoprávněným osobám.

Uživatel je rovněž odpovědný za ochranu osobních údajů tím, že zajistí bezpečnost svého uživatelského jména a hesla a vhodnou softwarovou (antivirovou) ochranu svého počítače.

Komunikace

Internetový obchod kontaktuje uživatele prostřednictvím prostředků komunikace na dálku pouze v případě, že uživatel výslovně nevznese námitku.

Reklamní e-maily budou obsahovat následující:

 • budou jasně a jednoznačně označeny jako reklamní sdělení,

 • odesílatel bude jasně viditelný,

 • různé kampaně, propagační akce a další marketingové techniky budou tak označeny.

 • Budou také jasně definovány podmínky účasti na nich,

 • bude jasně uveden způsob odhlášení z odběru reklamních sdělení,

 • webový obchod bude výslovně respektovat přání uživatele nedostávat reklamní zprávy.

Názory / komentáře uživatelů

Názory nebo komentáře uživatelů a recenze produktů napsané zákazníky jsou součástí funkcí obchodu, který je určen pro komunitu uživatelů. Webový obchod umožňuje napsat názor každému registrovanému uživateli obchodu a před konečným zveřejněním je webový obchod přezkoumá. Internetový obchod nebude zveřejňovat názory nebo příspěvky, které jsou jakýmkoli způsobem urážlivé nebo podle názoru internetového obchodu nepřinášejí prospěch ostatním uživatelům a návštěvníkům.

Odesláním názoru nebo komentáře uživatel výslovně souhlasí s podmínkami používání a umožňuje internetovému obchodu zveřejnit část nebo celý text ve všech elektronických a jiných médiích. Internetový obchod má právo používat obsah po neomezenou dobu a pro jakýkoli účel, který je v obchodním zájmu internetového obchodu, včetně zveřejnění v reklamě nebo jiných marketingových sděleních. Autor názoru zároveň prohlašuje a zaručuje, že je vlastníkem hmotných a morálních autorských práv k napsaným názorům a komentářům a že tato práva nevýhradně a na dobu neurčitou převádí na internetový obchod.

Ochrana dětí

Reklamní sdělení budou jasně viditelná (s ohledem na věk) a zřetelně oddělená od her a soutěží. Veškerá komunikace zaměřená na děti bude odpovídat jejich věku a nebude zneužívat jejich důvěřivosti, nedostatku zkušeností nebo smyslu pro loajalitu.

DreamWithUs nesmí přijmout objednávku od někoho, o kom ví nebo má podezření, že je dítě, bez výslovného souhlasu jeho rodičů nebo opatrovníků.

Internetový obchod nesmí přijímat žádné osobní údaje týkající se dětí bez výslovného souhlasu jejich rodičů nebo opatrovníků. Internetový obchod také nesmí informace získané od dětí poskytnout třetí straně, s výjimkou rodičů nebo opatrovníků.

Internetový obchod nesmí nabízet bezplatný přístup k produktům nebo službám, které jsou pro děti škodlivé.

Upozornění

DreamWithUs se maximálně snaží zajistit aktuálnost a přesnost informací zveřejněných na svých stránkách. Nicméně vlastnosti zboží, dodací lhůta nebo cena se mohou změnit tak rychle, že internetový obchod nestihne informace na webových stránkách opravit. V takovém případě internetový obchod zákazníka na změny upozorní a umožní mu odstoupit od objednávky nebo objednanou položku vyměnit.

Webový obchod neodpovídá za obsah názorů na články napsané návštěvníky. Před zveřejněním názorů je webový obchod přezkoumá a odmítne ty, které obsahují zjevné nepravdy, jsou zavádějící nebo urážlivé. Webový obchod neodpovídá za informace uvedené v názorech a zříká se jakékoli odpovědnosti vyplývající z informací uvedených v názorech.

Přestože se internetový obchod snaží poskytovat přesné fotografie prodávaných položek, všechny fotografie musí být posuzovány jako symbolické. Fotografie nezaručují vlastnosti položky. Totéž platí pro video prezentace, které mají lépe znázornit použití položky, ale v nichž lze použít rekvizity, které nepatří k hlavní položce konkrétní nabídky zveřejněné na webových stránkách DreamWithUs.

Internetový obchod má možnost odstoupit od smlouvy se zákazníkem pouze v případě, že je zjištěna zjevná chyba (článek 46 občanského zákoníku). Zjevnou chybou se rozumí podstatné vlastnosti předmětu a všechny chyby, které jsou podle obchodních zvyklostí nebo záměru zákazníků považovány za rozhodující a které by uchazeč v případě znalosti nepotvrdil nebo neuzavřel smlouvu. Patří sem i zjevné chyby v cenách.

Internetový obchod si vyhrazuje právo kdykoli a jakýmkoli způsobem změnit obchodní podmínky, a to z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění.

Stížnosti a spory

DreamWithUs dodržuje platné právní předpisy na ochranu spotřebitele. Internetový obchod se maximálně snaží splnit svou povinnost zavést účinný systém vyřizování stížností a určit osobu, na kterou se zákazník může v případě problémů obrátit e-mailem. Odvolací řízení je důvěrné.

Internetový obchod si je vědom, že základním znakem spotřebitelského sporu, alespoň pokud jde o soudní řešení, je jeho nepoměr mezi ekonomickou hodnotou nároku a náklady vynaloženými na samotné řešení sporu. To je také hlavní překážkou toho, aby spotřebitel nezahájil spor u soudu. Proto se internetový obchod snaží v rámci svých možností řešit případné spory smírnou cestou.

Úspěšně jste se přihlásili k odběru!
Tento e-mail byl zaregistrován